emotions-2541952_1920

#ENG VERSION BELOW

Dopiero dzięki zamieszaniu zdałam sobie sprawę z tego jak bardzo ściskam wszystko przy sobie. Nie mogę porzucić kontroli… Też tak masz? Zauważyłeś, że utknąłeś w pętli kontroli i zatrzymanej manifestacji? Poniżej przedstawiam moje wnioski i spostrzeżenia dotyczące tego tematu.

Zatrzymana manifestacja

Co jakiś czas próbuje być bardziej świadoma środowiska. Mój umysł uwielbia gdzieś się błąkać, zamiast być obecny, dlatego często nieświadomie nie odczuwam jak inni się przy mnie czują. Jeśli dołożymy do tego skłonność do skrajności, uzyskamy dziwne sytuacje i procesy myślowe. Czasem zaczynam się stresować wszystkim co robię, ponieważ zbyt dużo uwagi poświęcam środowisku. Obecnie zatrzymałam większość manifestacji, nadmierną chęcią kontroli i duszeniem wszystkiego przy sobie. Zaobserwowałam to dopiero, gdy udało się odpuścić… Sytuacje, lub działania na, które czekałam miesiącami, bądź latami, zaczęły nagle mieć miejsce.

Świadome zauważanie

Przypomniało mi to jak ważna jest świadomość swoich własnych czynów i programów myślowych. Dalej jestem w lekkim szoku, że mam taką moc stopowania całej przestrzeni. Nie powinno mnie to dziwić jako składnika, tej przestrzeni, ale rozum nadal nie do końca pojmuje całą tą moc we mnie zgromadzoną. Próbuje teraz świadomie odpuszczać pewne sprawy. Nie jest to proste, jeśli znacie jakieś skuteczne metody na odpuszczanie kontroli, to chętnie wysłucham 🙂
Kolega polecił mi Sedona Method, podobno skuteczna, ja dopiero zaczynam pracę z nią.

We wszystkim można znaleźć lekcję

Nasze mieszkanie posiada salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę i balkon. Podczas remontu sypialni, nigdzie nie było miejsca, wszystko było zagracone. Paradoksalnie to przytłoczenie przestrzeni spowodowało ruch w moim umyśle. Dosłownie czułam się bardziej przytłoczona, trzymająca wszystko w sobie, ponieważ nie miałam,  gdzie tego wypuścić. Wręcz fizycznie czułam się źle, jakbym miała jakiś dodatkowy bagaż na sobie, który wszędzie targałam. Dopiero taki ekstremalny stan rzeczywistości pokazał mi jak bardzo na codzień mój umysł nie chce niczego puszczać. Pokazanie w materialnym świecie fragmentu mojego umysłu, pomogło mi uświadomić sobie jego kształt. 

Nic nie jest takie na jakie wygląda

Z odpuszczaniem wiąże się także temat przekonań. Przestrzeń dobitnie pokazuje mi, że tylko moja percepcja tworzy to jak postrzegamy wszystko dookoła. Mój ostatni sen pokazał mi dodatkowo, że tylko nasza wiedza o danej istocie / przedmiocie powoduje naszą percepcję co do niego. Coś co dla kogoś może być straszne, dla nas może być normalne.

To niezwykłe kiedy zyskujemy świadomość wszystkich synchroniczności mających miejsce w naszym życiu, siadamy wygodnie i oglądamy co kolejnego się wydarzy 🙂

Co ty robisz, aby odpuścić?

Źródła:
Przemyślenia własne
Grafika:
pixabay.com 

# ENG VERSION

Only after the storm I realize how tight I held everything to me. I can’t loose control… Are you experiencing the same? Have you noticed that you got stuck in to the loop of stopped manifestation? Below I present you my thoughts concerning this topic.

Stopped manifestation

From time to time I try to be more aware of my surroundings. My mind loves to wander somewhere instead of being present. Sometimes I don’t see what I’m doing to others (Im not aware of it). If we add tendency for the extremes, we get strange situations and mind processes. Sometimes I even got stressed of everything, cause I put too much energy on focusing about everything that I do. Lately I stopped every manifestation, with my over controlling skills. I noticed this only because I let go a bit… Situations, activities, which I were really looking forward to suddenly started to happen!

Conscious observation

I’ve remembered how important is to be conscious of our own acts and thought processes. I’m still a bit shocked that I have such great power. It shouldn’t surprise me, as a part of the expanse. However my mind still can’t get a grasp of it. Now I’m trying to to consciously letting go of things and ideas (like the idea of control). It’s not easy, so if you know any methods of letting go, please share them with me. I’d eagerly listen 🙂 (or read in this case).
My friend suggested me, Sedona Method. I’ve heard that it works, I have just began working with it. 

There’s a lesson in everything

Our flat has saloon with kitchen anex, bedroom, bathroom and a balcony. During the bedroom renovation, we didn’t have any free space, everything was cluttered with the old furniture from the bedroom. Paradoxically the cluttered space was the cause of movement in my mind. I saw that from day to day I don’t let go of things. I let part of my mind be that cluttered space with old and ugly furniture. During the renovation my whole body and mind had to hold things because I had nowhere to drop them. I felt physically overwhelmed. 

Nothing is the way it seems

I also would like to talk about beliefs. You know that our beliefs craft our life. The expanse is showing me very vividly that everything I see and feel is just my perception of the world. Even my dreams show me that! My last dream taught me that only our knowledge and perceptions of the person / object create how we view that person / object. What is scary to someone maybe be normal to us. Of course it works also the opposite way.

It’s really astonishing when we gain the awareness of all the synchronicity that occurs in our life. Then it’s just the right time to relax, sit back and enjoy life. Who knows what happens next 🙂

What do you do to let go?

Source:
Own knowledge
Foto:
pixabay.com 

Advertisements